متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


اعتراف می کنم که وقتی برای اولین بار تنهایی رفته بودم توالت و در حالی که بشدت گریه میکردم، مادرم و صدا کردم و گفتم:
مامان مامان کونم سوراخه!!
( خب چیه سوراخ بود دیگه )

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


sharloot
ارسال پاسخ