متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


Raha_408
Raha_408
۱۳۹۶/۰۸/۲۱


Raha_408
Raha_408
۱۳۹۶/۰۸/۲۱


Raha_408
Raha_408
۱۳۹۶/۰۸/۲۱


Raha_408
Raha_408
۱۳۹۶/۰۸/۲۱


Raha_408
Raha_408
۱۳۹۶/۰۸/۲۱


Raha_408
Raha_408
۱۳۹۶/۰۸/۲۱


Fereshte
Fereshte
۱۳۹۶/۰۸/۰۷


0Arta
0Arta
۱۳۹۵/۰۸/۱۱

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
.
.
.
.
.
ﻓﻌﻼ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﮔﻮﻝ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﻌﺪﺍ ﭼﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ


0Arta
0Arta
۱۳۹۵/۰۸/۰۶

خستہ شدم از عوض شدناے یہویےِ آدما-_-


0Arta
0Arta
۱۳۹۵/۰۸/۰۴

اگر یه تفنگ با دو تا گلوله داشتم
و توی یه اتاق با هیتلر و بن لادن و تو بودم؛
به تو دو بار شلیک میکردم!