متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربراننه اینکه نخواما !

.

.

.

.

.

ولی واقعا در توانم نیست بعضیارو به چشم برادری نگاه کنم…!

.

.

.

.

.

.

البته فکر بد بد نکنید!

اون دسته پسرا رو به چشم خواهری می‌بینم!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


rebecca
ارسال پاسخ
MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

هه
هه هه

MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

هه
هه هه

Raha_408
ارسال پاسخ

speedhamid :
ااااااا خوب شد یادم انداختی......
{trol32}


speedhamid
ارسال پاسخ

Raha_408 :
:|

از تو كار شكلك در اومدي رفتي تو فاز كپي بلاگ؟؟؟؟

ااااااا خوب شد یادم انداختی......

mina0073
ارسال پاسخ

ههههههههههههههههه

Raha_408
ارسال پاسخ

speedhamid :
نه اینکه نخواما !

.

.

.

.

.

ولی واقعا در توانم نیست بعضیارو به چشم خواهری نگاه کنم…!

.

.

.

.

.

.

البته فکر بد بد نکنید!

اون دسته دخترا رو به چشم برادری می‌بینم!از تو كار شكلك در اومدي رفتي تو فاز كپي بلاگ؟؟؟؟

speedhamid
ارسال پاسخ

نه اینکه نخواما !

.

.

.

.

.

ولی واقعا در توانم نیست بعضیارو به چشم خواهری نگاه کنم…!

.

.

.

.

.

.

البته فکر بد بد نکنید!

اون دسته دخترا رو به چشم برادری می‌بینم!

eagle18
ارسال پاسخچه جالب!

baran
ارسال پاسخ

ههه