متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


⇚ "تقدیم" ₰


?? به "کسی" که ₰


?? "نمیدونه"؟؟ ₰ ?? واسه "اونه" ₰


?? که "پست" میزارم ₰


?? ?? ?? "سهم" ?? ?? ??


✘ "من" از “تـــــــــــو” ₰


✘ "عشق" نیستــــــــــــــ ₰


✘ "ذوق" نیستـــــــــــــــــــــــــــــ ₰


✘ "اشتیاق" نیستــــــ ₰


✯ همان "دلتنگی" ₰


✯ بی "پایانی" ₰


✯ است که ₰ ღ "روزهــــــــــــــا" ღ "دیوانــــــــه ام" می کند ღ "شبها" ღ "حیرانم"!! "امشب" هم "گذشت" "تو" 


در "خواب" 


ولى "من" 


بدون "خواب" 


باز هم "نااميد" نيستم 


مثلِ "همیشه" 


برای "تو" "می نویسم...

 


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


ملے جوלּ
ارسال پاسخ
ملے جوלּ آنلاين

samaneh68 :
حسین{5}

رفتی تو لیست سیاه :)

من هستم کنارش چه نیازش به تو خخخخخخ

кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

hossein_76 :
نمیفهمه ابجی

حسین

رفتی تو لیست سیاه

hossein_76
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
شادی با داداش حسینم درست حرف بزن

خوب راست میگه دیگه به جای این چرندیات یه بلاگ واسه من و داداشم بزن{7}

نمیفهمه ابجی

кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

parisa7821 :
{11}

{h}

عزیزم نگری دیگه

кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

sabaa :
این جمله مال یه آدم معروفه:)

مدنوم ننه

ولی گفتوم تو بری چی امروز فیلسوف رفتی؟

кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
الهی...دلم براش سوخت

دلت نسوزه

parisa7821
ارسال پاسخ
صبا
ارسال پاسخ

samaneh68 :
صبا؟

فیلسوف شدی ننه؟

این جمله مال یه آدم معروفه

ملے جوלּ
ارسال پاسخ
ملے جوלּ آنلاين

samaneh68 :
ینی تا خود صبح خندیدم

صبح هم برای عاطفه تعریف کردم{1}

الهی...دلم براش سوخت

кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

sabaa :
طوری نکنید که طوری بشود که مردم فکر کنند طوری شده است!
:|

صبا؟

فیلسوف شدی ننه؟

кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
خخخخخخخخخ

ینی تا خود صبح خندیدم

صبح هم برای عاطفه تعریف کردم

صبا
ارسال پاسخ

samaneh68 :
{1}

بابا من ک کاری نکردم اینا دلنوشته ست نه چیز دیگه

ملی مثل دیروز ک برات تعریف کردم طرف ب خودش گرفته بود=))

طوری نکنید که طوری بشود که مردم فکر کنند طوری شده است!

ملے جوלּ
ارسال پاسخ
ملے جوלּ آنلاين

samaneh68 :
{1}

بابا من ک کاری نکردم اینا دلنوشته ست نه چیز دیگه

ملی مثل دیروز ک برات تعریف کردم طرف ب خودش گرفته بود=))

خخخخخخخخخ

кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
آفرین بار دوم و سوم و ... دیگه یه خریت تمام کماله{7}بابا من ک کاری نکردم اینا دلنوشته ست نه چیز دیگه

ملی مثل دیروز ک برات تعریف کردم طرف ب خودش گرفته بود

صبا
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
آفرین بار دوم و سوم و ... دیگه یه خریت تمام کماله{7}آرش
ارسال پاسخ
кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

sabaa :
گفتم اشتباه بار اول اشتباهه،اگه تکرارش کنی دیگه اشتباه نیست،یه چیز دیگه است.نه دیگه

ملے جوלּ
ارسال پاسخ
ملے جوלּ آنلاين

sabaa :
گفتم اشتباه بار اول اشتباهه،اگه تکرارش کنی دیگه اشتباه نیست،یه چیز دیگه است.

آفرین بار دوم و سوم و ... دیگه یه خریت تمام کماله

кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

sabaa :
مگه رشته ات عربی نبود؟!
معنیشو پیدا کن.واقغا بدردت میخوره.
ضمنا مصرعی از شعر حافظه.

{59}

چرا بابا

ولی این مدت دیگه سوادم نم کشیده ...

صبا
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
نفهمیدم چی گفتی ولی گل گفتی منم موافقم{7}

گفتم اشتباه بار اول اشتباهه،اگه تکرارش کنی دیگه اشتباه نیست،یه چیز دیگه است.

صبا
ارسال پاسخ

samaneh68 :
هاع؟:-O

صبا جونی چی موگوی؟

مگه رشته ات عربی نبود؟!
معنیشو پیدا کن.واقغا بدردت میخوره.
ضمنا مصرعی از شعر حافظه.


кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
شادی هیچ خری نیست بابا همینجور الکی یه چیز زده! منم دوست ندارم همچین بلاگهایی بزنه


кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
شادی با داداش حسینم درست حرف بزن

خوب راست میگه دیگه به جای این چرندیات یه بلاگ واسه من و داداشم بزن{7}

داداش خودم بود از اول

ملے جوלּ
ارسال پاسخ
ملے جوלּ آنلاين

sabaa :
من جرب المجرب حلت به الندامه!!!!!

نفهمیدم چی گفتی ولی گل گفتی منم موافقم

кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

sabaa :
من جرب المجرب حلت به الندامه!!!!!

هاع؟

صبا جونی چی موگوی؟

кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
حقته{5}


кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

shadi1357 :
حالا کی هست
کنجکاوشدم
:)

خودم

ملے جوלּ
ارسال پاسخ
ملے جوלּ آنلاين

shadi1357 :
حالا کی هست
کنجکاوشدم
:)

شادی هیچ خری نیست بابا همینجور الکی یه چیز زده! منم دوست ندارم همچین بلاگهایی بزنه

ملے جوלּ
ارسال پاسخ
ملے جوלּ آنلاين

samaneh68 :
بیشین بینیم باو:P

واسه هیشکی نیست چ برسه ب تو جوجه:D

شادی با داداش حسینم درست حرف بزن

خوب راست میگه دیگه به جای این چرندیات یه بلاگ واسه من و داداشم بزن

صبا
ارسال پاسخ

من جرب المجرب حلت به الندامه!!!!!

ملے جوלּ
ارسال پاسخ
ملے جوלּ آنلاين

samaneh68 :
ملی باز میزنی ک:(

حقته

shadi1357
ارسال پاسخ

حالا کی هست
کنجکاوشدم

кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

hossein_76 :
نمیخواد واسه اون بنویسی

برا من بنویس

بیشین بینیم باو

واسه هیشکی نیست چ برسه ب تو جوجه

кнαησσм gσℓ
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
بیخود:TIR

ملی باز میزنی ک

hossein_76
ارسال پاسخ

نمیخواد واسه اون بنویسی

برا من بنویس

ملے جوלּ
ارسال پاسخ
ملے جوלּ آنلاين

بیخود