متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


به ما ربطی ندارد...

 

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ...

 

ﺍﮔﺮ ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ

 ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﺁﻣﺪ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﯼ پیش ﺍﺯ ﺳﺮﺩ

 ﺷﺪﻥ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﭼﮑﻤﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﯽ

 ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺗَﻦ ﮐﺮﺩ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺯﯾﺎد

 ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ 

ﻣﺪﻝ ﺧﺎﺻﯽ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﻭﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﯾﺶ ﯾﺎ ﺳﺒﯿﻞ ﺩﺍﺭﺩ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺭﺩ

 ﯾﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﻻﻏﺮ ﺍﺳﺖ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺒﮏ 

ﺧﺎﺹ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻫﺪ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ی ﺧﻮﺩﺵ

 ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ .......

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ .......

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ .......

 

اگر هر کسی هر کاری میکند که

 حقوق دیگران را ضایع نمیکند

به ما ربطی ندارد

 

ﺍﻣﺎ...

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺍﺳﺖ 

ﭼﻪ ﻣﺎﺩﯼ ﭼﻪ ﻓﮑﺮﯼ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻂ ﺩﺍﺭﺩ

 

بیاموزیم

به راحتی دیگران را قضاوت نکنیم

ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ

ﻭ از ﺩﺧﺎﻟﺖ بی جا ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ سایرین

 ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻨﯿﻢ!

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Tom Cat
ارسال پاسخ

naghme44 :
عالی بود ممنون

لطف کردین

naghme44
ارسال پاسخ

عالی بود ممنون

Tom Cat
ارسال پاسخ

aaaa2014 :
عالی بود...سپاس

خواهش
ممنون

Tom Cat
ارسال پاسخ

myra :
لااایک

سپاس

aaaa2014
ارسال پاسخ

عالی بود...سپاس

myra
ارسال پاسخ

لااایک

Tom Cat
ارسال پاسخ

sasanas :
لایک

ممنون از نظر و حضورتون

Tom Cat
ارسال پاسخ

sara_321 :
دقیقا همینایی که گفتی همش به آقایون ربط دارد نفرماییییییین !!!!!!!!!!!!!!

بله. ممنون از نظرتون

sasanas
ارسال پاسخ

لایک

sara_321
ارسال پاسخ

دقیقا همینایی که گفتی همش به آقایون ربط دارد نفرماییییییین !!!!!!!!!!!!!!

Tom Cat
ارسال پاسخ

Amineh :
والا بخدا
هیچی به هیچکس ربطی ندارد

ممنونات

Tom Cat
ارسال پاسخ

siamak :
باید یاد بگیریم که زندگی شخصی هر کسی مربوط به خودشه
تشکر


Tom Cat
ارسال پاسخ

98_93 :
بلیییییییییییییییییی

لطف کردی

Tom Cat
ارسال پاسخ

o__O :
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﯾﺶ ﯾﺎ ﺳﺒﯿﻞ ﺩﺍﺭﺩ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

این خیلی به جا بود :D
(به افق مینگرد و ریش خود را میخاراند)


─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
ارسال پاسخ

والا بخدا
هیچی به هیچکس ربطی ندارد

siamak
ارسال پاسخ

باید یاد بگیریم که زندگی شخصی هر کسی مربوط به خودشه
تشکر

farsheed
ارسال پاسخ

بلیییییییییییییییییی

o__O
ارسال پاسخ

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﯾﺶ ﯾﺎ ﺳﺒﯿﻞ ﺩﺍﺭﺩ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

این خیلی به جا بود
(به افق مینگرد و ریش خود را میخاراند)

Tom Cat
ارسال پاسخ

_broken_ :
صحیح {67}

تشکر

_broken_
ارسال پاسخ

صحیح

Tom Cat
ارسال پاسخ

SAHARAZAD :
حریمها مهمند . تشکر عالی {59}

ممنون از نظر و حضورتون

AZAD
ارسال پاسخ

حریمها مهمند . تشکر عالی