متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


یک تمساح گرسنه از یکی ازتالاب های فصلی عسلویه وارد تاسیسات صنعت گاز ایران در این منطقه و منطقه پارس شد تا آنجا چیزی برای خوردن پیدا کند! 
 
ورود بی سروصدای این تمساح بزرگ به یک منطقه صنعتی ویژه اتفاق بامزه ای را برای کارکنان این منطقه رقم زد. این تمساح هیچ مزاحمتی برای کارکنان به همراه نداشت و در نهایت با کمک کارکنان این مجموعه صنعتی به تالاب بازگردانده شد.


(تصاویر) تمساح مهمان ناخوانده عسلویه!

(تصاویر) تمساح مهمان ناخوانده عسلویه!

(تصاویر) تمساح مهمان ناخوانده عسلویه!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


elmira75
ارسال پاسخ

طفلی تمساحه

asmaneabi
ارسال پاسخ