متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ایرانی ها وقتی از خونه میرن بیرون :

آخیش پوسیدیم تو اون چار دیواری . . .

.

.

.

وقتی برمیگردن خونه:

هیچ جا خونه خود آدم نمیشه . . . :|

.

.

خود درگیری از صفات بارز ما ایرانیاست . . .

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

ههههههه
بعلللللللللللللله