متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • ببار بارون...:)

 •                                                                    باران.…
 • دنیای رنگی ...:)

 •                                                                       &nb…
 • تو که باشی ... :)

 •                                                             باران یا برف ... چه فرقی می کند ؟  &nbs…
 • :)

 •                                                                         &n…
 • دندان عقل :|

 •                                                  آخه دندانی که آخر باید کشید ...              &…
 • شوق بودن با تو ......

 • دیوارها هرقدر هم بلند باشند اسیرت نمی کنند، ما پرواز را آموخته ایم بیا تا دور دست ترین قله ها پرواز کنیم و دل انگیز ترین آواز را سر دهیم من، رویایی دارم، به رنگ راز آلود ترین غروب و طعم عجیب ترین سکوت شوق بودن با تو از من آدمی ساخته که غروبها را می فهمد و تنهایی درختها را احساس می کند شوق بودن با تو هر روز ویرانم می کند تو هم می دانی، عاقبت چگونه خواهم سوخت در آتشی که گرما بخش زندگی توست آخری…
 • تو را عادلانه در آغوش میکشم.......

 •   یه وقتا دلت طوری تنگ میشه که مغزت کاملا فلج میشهبدی هاش یادت میرهنامردیش یادت میرهبی محبتی و رفتارسرد و تلخش یادت میرهوقتی با بیرحمی تنهات گذاشت یادت میرهفقط میگی خدایا یه دقیقه ببینمش این دل وامونده آروم شه...!تورا نه عاشقانهنه عاقلانهو نه حتی عاجزانهکه تو را عادلانه در آغوش میکشمعدل مگر نه آن است که هر چیز سر جای خودش باشد؟؟!…
 • دلم میخواد....؟؟؟

 • دﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮاد⇨وﻗﺘﻰ ازم ﭘﺮﺳﻴﺪى ﭼﻲ ﺷﺪ ک دﻟﺖ ﺷﮑﺴﺖ؟؟⇦♬ ﺑﻐﻀﻤﻮ ﺑﺸﮑﻨﻤﻮ⇜→▷▶ﺑﮕﻢ◁◀←✔✔اون ﭼﻴﮑﺎر ﮐﺮد که ﺑﻪ دﻟﺖ ﻧﺸﺴﺖ؟؟✘✘
 • روزه ی سکوت.....؟؟؟

 • "خدایا" چه کرد روزگارت با منکه دیگر گریه امآرام نمیکند مرا... ؟؟ میان انکار های توبرای همیشــه گــُم شد.آن خیالی که از دوست داشتنِ تو،ساخته بودم