متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    :)

  • تعداد نظرات : 20
  • ارسال شده در : ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
  • نمايش ها : 211

یـﮧ בפֿـترایے هستـטּ چشاشوטּ همیشـﮧ یـﮧ رنگـﮧ ...
اینا کـﮧ آل استار میپوشـטּ جاے کفش پاشنـﮧ بلنـב ...
اینا کـﮧ نگراטּ پاک شـבטּ رژ لبشوטּ نیستـטּ
اینا کـﮧ صورتشوטּ رو نقاشے نمیکنـטּ
اینا کـﮧ تو بازے وسطے رو چمنا غلت میزنـטּ
اینا کـﮧ بے פֿـیال بـﮧ نگاه בیگراטּ شاבے میکنـטּ
اینایے کـﮧ همیشـﮧ موهاشوטּ یـﮧ رنگـﮧ
اینایے کـﮧ صـבاشونو الکے نازک نمیکنـטּ و פֿـوבشونـטּ
اینایے کـﮧ از جک و جونوراے کوچولو نمیترسـטּ عالم و آבمو פֿـبرבار نمیکنـטּ
اینا کـﮧ کیف בستیشونو عیـטּ ماבمازلا نمیگیرטּ בستشونو عیـטּ مانکنا راه نمیرטּ
اینا کـﮧ یـﮧ کولـﮧ مینـבازטּ رو בوششونو میزنـטּ تو خیابونا
اینا کـﮧ زیر باروטּ راه میرטּ و نگراטּ پاک شـבטּ آرایششوטּ نیستـטּ
اینـایے کـﮧ با روسریشوטּ گنبـב امامزاבه בرست نمیکنـטּ
בפֿـترایے کـﮧ وقتے یـﮧ پسر پولـבار میبینـטּ בلشوטּ نمیلرزه ،
چوטּ בلشوטּ { בلـــﮧ } ، نـﮧ { ژلـــﮧ } ...
عشق براشوטּ مقـבسـﮧ ، اگـﮧ بهش برسـטּ هر کارے براش میکنـטּ ...

بـــﮧ سلامتے همشوטּ ...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


moriaslani
ارسال پاسخ

چون دلشون دله نه ژلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

خدایی معرکه بود

Avan
ارسال پاسخ

خیلی قشنگ بود
مرسی

mehdi2191
ارسال پاسخ
arash2088
ارسال پاسخ

لایک عزیزم اگه واقعا گیر بیاد همچین دختری به سلامتیش

_SahaR_
ارسال پاسخ
MohamadReza2
ارسال پاسخ

mersiii ghashang bud

b salamati e hamashoon

Randy
ارسال پاسخ

خیلی قشنگ بود

parasto00
ارسال پاسخ

ziba bod
merc azizam

آرش
ارسال پاسخ

مرسي ربكا خانوم
لايك

OuTLaW
ارسال پاسخ

قشنگ بود ممنون

AZAD
ارسال پاسخ


تشکر

Amirtaha
ارسال پاسخ
sharloot
ارسال پاسخ

خدا حفظشون کنه!

Fereshte
ارسال پاسخمرسی فدات


(:
ارسال پاسخ

سلامتی خوبان

مرسی

SASAN_design
ارسال پاسخ

مرسی قشنگ بود

Cuteboy
ارسال پاسخ
0Arta
ارسال پاسخ

خدا حفظشون کنه!

`\`~_~

danger
ارسال پاسخ

به سلامتیشون

Nazanin_Ali
ارسال پاسخ