متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﯾﻬﻮ
ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﭼﺎﻗﻮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮﻡ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﻮ ﺑﺪﻩ
ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ: **همخونه**675…
ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻓﺖ
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


kissme17
ارسال پاسخ

عکس بده جنازه تحویل بگیر

(:
ارسال پاسخ
Nazanin_Ali
ارسال پاسخ
danger
ارسال پاسخ

منم نمیدونم چرا

BigMig
ارسال پاسخ
mahtab11835
ارسال پاسخ