متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


زیباترین حرفت را بگو


شکنجه ی پنهان ِ سکوت ات را آشکاره کن


و هراس مدار از آنکه بگویند


ترانه یی بی هوده می خوانید . ــ


چرا که ترانه ی ما


ترانه ی بی هوده گی نیست


چرا که عشق


حرفی بیهوده نیست .حتی بگذار آفتاب نیز بر نیاید


به خاطر ِ فردای ما اگر


بر ماش منتی ست ؛


چرا که عشق


خود فرداست


خود همیشه است ...شاملو

 

.

.

.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


aryan_
ارسال پاسخ

sabaa :
+

سپاس

صبا
ارسال پاسخ
aryan_
ارسال پاسخ

Artaan :
{67}

ممنوون

Artaan
ارسال پاسخ
aryan_
ارسال پاسخ

Nazanin_Ali :
سپاس دوستم

مرسی دوسته خوووووبم

Nazanin_Ali
ارسال پاسخ

سپاس دوستم

aryan_
ارسال پاسخ

rebecca :
زیــــــــبآ

مرسی

rebecca
ارسال پاسخ

زیــــــــبآ

aryan_
ارسال پاسخ

vahidkohnavard :
مرسی دوست عزیز

likeeeeee

خواهش میکنم

سپاااااااااس

vahidkohnavard
ارسال پاسخ

مرسی دوست عزیز

likeeeeee

aryan_
ارسال پاسخ

REZA20zzz :
لایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک

ممنوووووووووووون

REZA20zzz
ارسال پاسخ

لایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک