متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


فرض کنیدیک بیلبورد بسیاربزرگ دراختیارشماقرارگرفته که تمام مردم جهان 

می توانندآن رامشاهده کنند وبازفرض کنید همه ،مستقل اززبان خود می توانند

آن رابخوانندوبفهمند دوست دارید روی این بیلبورد چه پیامی بنویسید؟

نظرات دیوار ها


محمد
ارسال پاسخ
kamran_123456789
ارسال پاسخ

"عشق بازیست نه بازی که مرا مات کنی نازنینا دل من صفحه شطرنج که نیستـ"

AZAD
ارسال پاسخ

marya1370 :
سیر و پیاز خام نخورید :اوق


مريم
ارسال پاسخ

((انسانیت داشته باشید))
بزرگترین محبتی که خدا به شما داده

RAD_
ارسال پاسخ

سالم و شرافتمند زندگی کنید
حق هیچ احدی رو پایمال نکنید.
اگر توانایی دارید دستی‌بگیرید .

خزان
ارسال پاسخ

با عشق زندگی کنید که بدون عشق زندگی پوچِ

(برای تداوم زندگی باید به شغل، رشته تحصیلی، ازدواج، خانواده، خواب، خوراک، ورزش و هر چی ک فکرشو کنید عشق داشته باشیم)

toya
ارسال پاسخ

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

marya1370
ارسال پاسخ

سیر و پیاز خام نخورید

o__O
ارسال پاسخ

سعی کنید آدم باشید همین

myra
ارسال پاسخ

Just Be Yourself

shadi1357
ارسال پاسخ

تاخداهست زندگی باید کرد

AZAD
ارسال پاسخ

هر وقت احساس کردی که دوست داری یه کاربزرگ و جهانی انجام بِدی ,
به خانه برو و به خانواده ت عشق بِورز,
تغییرات ازینجاست که شروع میشه
تشکر عالی بود

soheil_star
ارسال پاسخ

SOS ما رو نجات بدید
این خوبه نه ؟