متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


زیک روبین روانشناس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را انجام داد تا کشف کند آیا

قادراست میزان عشق رابه طورعلمی توسط ضبط مدت زمانی که دوعاشق به یکدیگرچشم دوخته اند، اندازه گیری کند.اومتوجه شد،دوفردی  که عمیقا عاشق 

یکدیگرهستند، 75درصد اززمانی را که گفتگو می کنند،به یکدیگر نگاه کرده و

هنگامی که فرد ناخوانده ای میان صحبتشان وارد می شود،آهسته ترروی ازیکدیگربرمی گردانند.درگفتگوهای معمولی ،افراد30تا60درصد ازوقت خود را

به نگاه کردن به یکدیگراختصاص می دهند.درواقع روبین می خواهد بگوید

اینکه  دوفرد تاچه میزان عاشق ودلباخته یکدیگر هستند رامی توان بااندازه گیری مدت زمانی که آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند،تخمین زد.

یک نکته،یک راز

درحین گفتگو باشخصیتی که دوستش دارید بیشتراز50درصداز زمان را به وی نگاه کنید.بااین کارمغزآن شخص آخرین باری که فردی تااین اندازه به وی نگاه کرده رابه خاطرآورده وتحلیلش ازاین زمان طولانی ،وجود عشق وعلاقه خواهدبود.درنتیجه اینطورمی اندیشد که عاشق شماست ومغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین می کند.

نظرات دیوار ها


FeReShTeh
ارسال پاسخ
─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
ارسال پاسخ
myra.n.a
ارسال پاسخ

o__O :
همه چی دروغه جز پاکت سیگارم ... {sigar}

اون ک اصلن حرفشم نزن..سیگار خیلی بد و مضر

myra.n.a
ارسال پاسخ

سپاااس

00lili00
ارسال پاسخ
farsheed
ارسال پاسخ

تشکررررررررررر

AZAD
ارسال پاسخ

تشکر

YaAli110
ارسال پاسخ

سپاس

o__O
ارسال پاسخ

همه چی دروغه جز پاکت سیگارم ...