متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • عشق بدون سخن...

 • راستش را بخواهی فکر رفتنت را می کردم چون این روزها انتظار مرام از آدمها انتظار زیادی است اما راست ترش را بخواهی اعتمادم به تو بزرگتر بود. پس رفتنت اعتمادم را نشانه گرفت. من شنیده بودم همه چیز قدرت تکراری شدن دارند حتی احساس بین آدم ها. اما فقط شنیده بودم و شنیده ها را باید چشید تا فهمید. ولی ادعای تو برای دوست داشتن بزرگتر از شنیده ها بود. شاید ماندن همیشه دلیل عاشق بودن نباشد ولی باز هم ادعای تو…
 • دلـــم آرام بگیـــرـ..

 • خیره بودم به ترک های دیوار و با خودم مرور می کردم سرنوشت تلخ دیوار را ، که پایی ندارد برای دویدن ، دستی ندارد برای گرفتن و عشقی ندارد برای خواستن ، اما به اندازه ی تمام نداشته هایش شانه های پهن و عریضی دارد برای تکیه دادن ، گریستن و آرام شدن .دیوار خوب می فهمد فلسفه ی ناگزیرِ ماندن را ، فلسفه ی درخت بودن و به پای ریشه سوختن را ، فلسفه ی تلخ ایثار و صخره ای برای نجاتِ موج بودن را ...و من بیشتر از ه…
 • بیــزارم از حــال امروزمـ....

 • اولین باری که دلت میشکنه، اولین باری که یه تلخی رو توی زندگیت مزه می کنی، اولین باری که با درد آشنا میشی...فریاد میزنی، حال بدت رو به همه نشون میدی، درون و بیرونت با هم آوار میشه، به غریبه و آشنا متوسل میشی واسه درد دل کردن و آروم شدن...تهش اینه که هربار توی آینه ضعیف ترین موجود دنیا رو میبینی از خودت و احوالِ پریشونت بیزار میشی!یه مدت که بگذره...دوزِ دردا و تلخیا و شکست ها که بره بالاتر، زخم های …
 • سیب خـوردن....

 •    سیـــب خــوردن فـقـط اولــش خوبہ،اون آخــرش ڪہ از گشـادے مجبـــورے دونـــہ و چوبشــو بخورے خیــلے غم انگیزه...
 • حرفهای دلتنگی...

 • دلــــــــــم برا روزایی که نمیشناختمت تنگ شده!!! روزایی که بهم میگفتیم شما!!! روزایی که دسته همو نمیگرفتیم از خجالت!!!روزایی که اگه میخواستیم بغله هم بشینیم یه وجب بینمون فاصله بود!!!روزایی که اسمه همو بی دلیل صدا میکردیم تا اون (جانم) رو بشنویم!!!روزایی که از یه ثانیه بعدمون خبر نداشتیم ولی برا چند ماهه بعدمون حرف میزدیم!!! روزایی که از کجا تا کجا میرفتیم تا فقط چند دقیقه همو ببینیم!!!روزایی که…
 • روزی ما دوباره.‌‌‌.

 • روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کردو مهرباني دست زيبايي را خواهد گرفتروزي كه كمترين سرودبوسه استو هر انسانبراي هر انسانبرادري ستروزي كه ديگر درهاي خانه‌شان را نمي‌بندندقفل افسانه‌ايستو قلببراي زندگي بس است روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن استتا تو به خاطر آخرين حرف دنبال سخن نگرديروزي كه موزیک هر حرف، زندگي‌ستتا من به خاطر آخرين شعر، رنج جستجوي قافيه نبرمروزي كه هر حرف…