متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


تو را دوست میدارم!مگر خاموشی من راز دلم را به تو نمیگوید؟

تو را دوست میدارم!مگر ذرات وجودم با تو حدیث عشق نمیگوید؟

تو را دوست میدارم!مگر دیدگانم اسرار عشق وجوانی را پیش

تو آشکار نمیسازد؟

تو را دوست میدارم!مگر نمیدانی که دل من آفریده شده برای

اینکه تو را دوست داشته باشد؟

روزی که تو را دیدم دیگر علاقه ام از همه چیز سلب شد

و عشق تو مانند ستاره درخشانی در قلب من جایگزین شد.

وقتیکه زبان من خاموش است دل دیوانه ام مینالد و رنج

میکشد...عشق تو مونسی بود که مانند پادشاهی همیشه بر

روح و دلم حکمفرمایی میکرد...


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


masoud1371
ارسال پاسخ

L
I
K
E
........

hegmatane
ارسال پاسخ
zAfDa
ارسال پاسخ