متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 
اصل ضرب المثل :
دوستی خاله خرسه
مفهوم :
اشاره به همنشینی و رفاقت با آدم نادان
 
اصل ضرب المثل :
ریش و قیچی دست شماست
مفهوم :
صاحب اختیار شمائید و هرطور بخواهید عمل نمائید
 
اصل ضرب المثل :
دندونه اسب پیشکش را نمی شمارند
مفهوم :
اگر هدیه ای به کسی دادی برآن خرده نگیر
 
اصل ضرب المثل :
ماراز پونه بدش می آید دم لونش سبز می شود
مفهوم :
اشاره به کسی است که از چیزی یا کسی نفرت دارد و با آن مواجه می شود

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Sogaand
ارسال پاسخ
mina0073
ارسال پاسخ

مر30