متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


  

خدای من راه رسیدن به تو را از تو باید جست

 

من وصال تو را نیز از تو

 

طلب می کنم و از تو به تو راه می جویم

 

مرا با نور وجودت به سوی خویش

 

هدایت کن!

 

و آنگاه که مرا در پیش

 

روی خویش بر می انگیزی به صدق

 

و صفای بزرگی ات

 

زینتم ببخش...

 

 

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


davoudpa
ارسال پاسخ

hamishebahar :
تنکس

ممنون

hamishebahar
ارسال پاسخ

تنکس

davoudpa
ارسال پاسخ

sahell2022 :
مرسیییییی{67}

خواهش
ممنون از حضورت

sahell2022
ارسال پاسخ

مرسیییییی