متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


 

هر روز در نوبت های منظم توجه خود را معطوف به

خداوند و مهربانی اش کنید

نتیجه اش را خیلی زود می بینید.

خوشبختی مانند پروانه ای است که اگر آن را دنبال کنی

از تو می گریزد

و

اگر آرام بگیری بر شانه ات می نشیند.

یک روز سردو برفی از درد مرده بودم

ای وای خاک عالم من گول خورده بودم

آن روز توی سرما او بر سر قرارش

با خود دروغ اورد من عشق برده بودم

تا لحظه های آخر از روی ناتوانی

دستان سرد او را محکم فشرده بودم

اینجا بمان می آیم بنشین و تا سه بشمار

هفتادو هشت و هشتاد تا صد شمرده بودم

می خواستم بمیرم آن قدر گریه کردم

این را به چشمهایم حتی سپرده بودم

آمد کنار نعشم زل زد به دستهایم

خشک است و سرد آری

این بار مرده بودم.

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


davoudpa
ارسال پاسخ

خواهش
ممنون از حضورت

hamishebahar
ارسال پاسخ

ممنون