متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    هرزگی

  • تعداد نظرات : 6
  • ارسال شده در : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
  • نمايش ها : 44

گرگ هرزه را
دندان هوس هم اگر بکشند،
ذره ای از هرزگی افکارش کم نخواهد شد...
بیراه نیست اگر گفته اند
" توبه ی گرگ
مرگ است"!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


mahisa
ارسال پاسخ

adidas :
بیزار باش از آن کسی که اسم هرزگی هایش را آزادی
اسم نگرانی هایت را گیر
و برای بی تفاوتی هایش ، اعتماد را بهانه کند …

ممنونم

adidas
ارسال پاسخ

بیزار باش از آن کسی که اسم هرزگی هایش را آزادی
اسم نگرانی هایت را گیر
و برای بی تفاوتی هایش ، اعتماد را بهانه کند …

mahisa
ارسال پاسخ

korosh_ts :
دل من هرزه نبود ؛
دل من عادت داشت که بماند یک جا ...
به کجا ؟
معلوم است ، به در خانه تو !
دل من عادت داشت که بماند آن جا
پشت یک پرده توری ،
که تو هر روز آن را به کناری بزنی ...
دل من ساکن دیوار و دری
که تو هر روز از آن می گذری
دل من ساکن دستان تو بود ...
دل من گوشه یک باغچه بود
که تو هر روز به آن می نگری
راستی دل من را دیدی ؟
آن را گم کردم .. ؟!
مهدی اخوان ثالث
:mainim
ایام بکام
درپناه حق

ممنونم

SA00
ارسال پاسخ
korosh_ts
ارسال پاسخ

دل من هرزه نبود ؛
دل من عادت داشت که بماند یک جا ...
به کجا ؟
معلوم است ، به در خانه تو !
دل من عادت داشت که بماند آن جا
پشت یک پرده توری ،
که تو هر روز آن را به کناری بزنی ...
دل من ساکن دیوار و دری
که تو هر روز از آن می گذری
دل من ساکن دستان تو بود ...
دل من گوشه یک باغچه بود
که تو هر روز به آن می نگری
راستی دل من را دیدی ؟
آن را گم کردم .. ؟!
مهدی اخوان ثالث

ایام بکام
درپناه حق

arezoo1200
ارسال پاسخ

لایک