متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • فهمیدن

 • گوشهایم را می گیرم ...چشم ها و دهانم را می بندم ...ولــــی ...حـــریـــفِ افکارم نمی شوم ...چقـــدر دردنــــاک است ...فــهــمــیــدن !
 • تو چه کردی ؟

 • سرسبز دل از شاخه بریدم، تو چه کردی؟ افتادم و بر خاک رسیدم، تو چه کردی؟ من شور و شر موج و تو سر سختی ساحل روزی که به سوی تو دویدم، تو چه کردی؟ هر کس به تو از شوق فرستاد پیامی من قاصد خود بودم و دیدم تو چه کردی مغرور، ولی دست به دامان رقیبان رسوا شدم و طعنه شنیدم، تو چه کردی؟ «تنهایی و رسوایی»، «بی مهری و آزار» ای عشق، ببین من چه کشیدم تو چه کردی …
 • به یاد ماندنی

 • اغلب فکر می کنیم؛ اینکه به یاد کسی هستیم؛منتی است بر گردن آن شخص؛غافل از اینکه اگر به یاد کسی هستیم؛ این هنر اوست نه ما؛به یاد ماندنی بودن ؛  بسیار مهم تر از به یاد بودن است
 • عاشق

 • جالب بود اگر دنیــــــا برعکس بودآن وقت آدمها عاشق نمی شدند ،عاشقها آدم می شدند !!!
 • بدون شرح

 • چه اســــارت بی افتخــــاری است در بنــــد حــــرف این و آن بــــودن . . .   
 • مصیبت آدمی

 • بزرگ ‌ترین مصیبت برای یک انسان این استکه نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌ باشد،نه شعور لازم برای خاموش ماندن
 • قصه پروانه

 • وقتی پروانه در تاری بیفتد کهعنکبوتش سیر باشــــــــــــــدتازه قصه آغاز شده اســــــتدیگر نه می تواند پرواز کند و نه بمیرداین قصه ی عشــق اســـــــــــــــت ...
 • همه چیز ارزان است !

 • چه کسی می گوید: که گرانی شده است؟دوره ارزانی است!دل ربودن ارزان،دل شکستن ارزان!دوستی ارزان است دشمنی ها ارزانچه شرافت ارزان!تن عریان ارزان !آبرو قیمت یک تکه نان،و دروغ از همه چیز ارزان ترقیمت عشق چقدر کم شده است،کمتر از آب روان!و چه تخفیف بزرگی خورده است، قیمت هر انسان…
 • بدون شرح

 • من دارم سعي مي كنم همرنگ جماعت شوم،اما ای جماعت شما دقيقا چه رنگي هستيد؟
 • سپاس

 • لبخندی که در چهره ام می بینی معنایشاین نیست که زندگی ام بی نقص است،بلکه قدردان داشته هایم هستمو از خــــدا بخاطر نعمتهایشسپاسگذارم