متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

دیوار کاربران


arahs
arahs
۱۳۹۸/۰۷/۲۶

فارغ ز بهشت و دوزَخ ای دل خوش باش
با درد و غَمش که یار دیرینه‌ی ماست ...


arahs
arahs
۱۳۹۸/۰۷/۲۶

زندگی جنبش جاری شدن است
زندگی کوشش و راهی شدن است
از تماشاگَهِ آغاز حیات ...
تا به جایی که خدا می‌داند !

arahs
arahs
۱۳۹۸/۰۷/۲۶

زندگی جنبش جاری شدن است
زندگی کوشش و راهی شدن است
از تماشاگَهِ آغاز حیات ...
تا به جایی که خدا می‌داند !

arahs
arahs
۱۳۹۸/۰۶/۲۲

یا زیاد بخوانید یا اصلا نخوانید !
کسانی که چند کتاب محدود خوانده‌اند به متوهم‌ترین و خطرناک‌ترین انسان‌ها‌ تبدیل می‌شوند ، زیرا تعصب شدیدی روی دانش اندکشان پیدا می‌کنند !


خزان
خزان
۱۳۹۸/۰۶/۱۹

4 سال پیشم عضو بودین
تا حالا کجا بودین پس

mina0073
mina0073
۱۳۹۳/۰۷/۱۰

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد

دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است

و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است . . .