متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • :)

 • هفتاد و مین نکته و آخرینش۷۰_ دورت را زیاد شلوغ نگه ندار.
 • :)

 • شصت و نهمین نکته۶۹_ طوری زندگی کن کـ بعدا از کارهایی کـ کردی پشیمان نشوی.
 • :)

 • شصت و هشتمین نکته۶۸_ کتاب مورد علاقه ات را برای بار دوم بخوان.
 • :)

 • شصت و هفتمین نکته۶۷_سعی کن زندگی همواره برایت پیام داشته باشد.
 • :)

 • شصت و ششمین نکته۶۶_ دوستی های قدیمی را دوباره تازه کن.
 • :)

 • شصت و پنجمین نکته۶۵_ نسبت ب مردمی ک ب تو میگویند خیلی صادق و بی ریا هستی، محتاط باش.
 • :)

 • شصت و چهارمین نکته۶۴_ قدرت بخشندگی را از یاد نبر.
 • :)

 • شصت و سومین نکته۶۳_ گاهی فراموش کن.
 • :)

 • شصت و دومین نکته۶۲_ متواضع و فروتن باش.
 • :)

 • شصت و یکمین نکته۶۱_ خودت را دست کم نگیر.