متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


یادش بخیر اون دیدار اول

در باز شد تو رو دیدم و ترسیدی

داشتی فرار میکردی ولی بازم نگام میکردی

یادش بخیر جلو کوچه منتظر موندنام

دیر و زود اومدنات خنده و اخم هات

یادش بخیر جلو آیینه موندنام

یادش بخیر حیاط شستن هات 

منتظر که از بیرون بیام

یادش بخیر اولین اس ام اس ی که دادی

{عجق من کیه}

یادش بخیر اولین پارکی که با هم رفتیم

یادش بخیر اولین بار که لمسم کردی

تو تاکسی شونه به شونه

یادش بخیر تولدم چراغ خواب خودتو هدیه دادی

یادش بخیر ورق بازی تو ایوون

یادش بخیر خواستگارین که فکر کردم تولد داداشته

یادش بخیر جواب ندادنات

فحش دادنت تو مدرسه

یادش بخیر گریه کردنت تو حیاط بعدش فرار

یادش به خیر جشن عقدت...

پژو پرگل...خونه پر مهمون... شلووووووووووغ

یادش بخیر اساس کشی تون از خونه

یادش بخیر دلداری برو بچ

یادش بخیر گریه هام تو شب

یادش بخیر گریه هام تو شب

سیگار تو پارک/زیر خاکی تو باغ

یادش بخیر ترک یهویی بعد بیمارستان

یادش بخیر آخرین اس ام اس تو

{جلو در نباشی که جیغ میزنم}

یادش بخیر چه روزگاری بود

سلامتی آقا پسرت

آغوشت رو داره ولی من ندارم

سلامتی آرایشات بعد من

سلامتی همه چی سلامتی خاطرات

سلامت چراغ خوابت که تا صبح بیداره تا خوابم ببره کهآخرشم سوخت.

 

زندگی من 
( مهدی شیرخانی )By Hamkhone.ir

نظرات دیوار ها


asmaneabi
ارسال پاسخ
REYHANAK
ارسال پاسخ
UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

شیرینی سیگار تلخی خاطرات رو از بین میبره ...

fardin66
ارسال پاسخ

ارزوی روزهای قشنگتر برای خودت ودخترکوچولود

shadi1357
ارسال پاسخ

قشنگ بود
مرسی

AZAD
ارسال پاسخ

به سلامتی روزهای قشنگتر
که تو راهه .
تشکر .

Mehdishirkhani
ارسال پاسخ

marya1370 :
قلمتون روان ؛ سپاس {67}

مرسی

marya1370
ارسال پاسخ

قلمتون روان ؛ سپاس

Ali1374
ارسال پاسخ