متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • اگرواقعاعاشقش باشی....

  • ♥اگر واقعا عاشقش باشی حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشتان می شود .♥ ♥اگر واقعا عاشقش باشی ، در کنار او که هستید ، احساس امنیت می کنید .♥ ♥اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی با شنیدن صدایش ، ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید .♥ ♥اگر واقعا عاشقش باشی ، زمانی که در کنارش راه می روید احساس غرور می کنید .♥ ♥اگر واقعا عاشقش باشی ، تحمل دوری اش…