متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

مـَ ن کـه دوره نـِ می گردم خـُودم رـآ بینـدآزم تـوی ِ هـَچل ِ دوری ُ دلـ ـتنگی ..

مـَ ن کـه هی رویـآیـم رـآ جـآ میدهـم توی ِ آغـوشت ..

کـه یـآدَم بـرود کـه نیستـی ..

مـَ ن هنوز کـودکـآنگی میـ ـکنم ..

کـه رویـآ میـ ـبآفـم ..

کـه شـآید تــُـو رـآهـ ـت رآ بـه سـوی ِ خـآنـه ام بـگردآنی ..

بـ ـیآیی و زیر ِ گـوشـ ـم بـگویی کـه جـآیی نـِ می روی ..

کـه مـَحض ِ مـَ ن آمـده ای ..

کـه مـحض ِ مـَ ن نـِ می روی ..

مـَ ن اینـ ـجور قـصـه میـ ـبآفـم بـَرآی ِ خـودم ..

مـَ ن حـتـّی قـصه میـ ـبآفـم بـرآی ِ دیدنـ ـت ..

کـه قـصه میـ ـبآفـم محض ِ مـآندنـ ـت ..

اشـکآل از مـَ ن کـه نـ یست ..! ...
+ ایـنـ ـجـآ .. یـعنی دُرُست پیش ِ مـَ ن ..


پ . ن :

تــُـو ..

در هـوآی ِ تـَ مآم ِ شـعرهـآیـم جـآ مـآنده ای ..

خـُودت رـآ کـه میگیری از بـیت هـآیم ..

هـوآی جـُملـآتـ ـم ابری مـی شوند ..

بـآ مـَ ن بـمآن ..

تـآ پـآییز ِ شـ عرهـآیم ..

بـآ تـــُـو ..

اُردیـ بـهشت شـود ..
+ هـروئین ِ مـَ نی تــُـــو ... ! ... :|

 

+ مـُرتضی پـآشآیی 14 , 15ام کـرمـآنـشآه کنسرت دآره :(

یکی بـیآد مَـ ن ُ ببره کنسـرت :(

 پـول ِ بلیطمـ ـم حـسآب کـنه :( 

بـه بـآبآمـ ـم قـول بده کـه سرِ وخت مـَ ن ُ میرسـونه خـونـه ! :(

:D

:-"

دآریـم اصن مـگه ؟ >:P

+ بـه بـضیآم بـآید بگی ؛

هـیچ چـیزه مـَ ن دیگـه بـه تــُـو مـربوظ نـ یست ..

بـه جــُز ؛

حـــآلم ،

کـه اونـم ازت بــِهـَم میخوره .. 

( مـُخـآطب ِ بـه شـدّت خــآص )

 

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Behzad20
ارسال پاسخ

روحش شاد و یادش گرامی، داش مرتضی پاشایی عزیز...

مرسی عمو

BigMig
ارسال پاسخ


عجب . . .!

TaNaZz
ارسال پاسخ
H1367
ارسال پاسخ

ممنون ساراجان

sara
ارسال پاسخ

مـمنون از شـُمآ amerehsan

مــرسی از تـو شـآرلوت ِ عـزیزم
الهـــــــی
خــُدآیـآ همچین آرزوی بزرگی نـ یستـآ !! :[] پـلیــــــــز مـَ ن ُ شـآرلوت میـخوایم بریم کـُنسرت :-"

مـمنون از تو داداش رضـآ ..

(:
ارسال پاسخ

مرسی سارا جان

sharloot
ارسال پاسخ

merceeeeeeeeee
saraaaaaa
ali
mese hamishe

yekiam biad man bebare concerte sirvaaaaaaaan

Amir_ehsan
ارسال پاسخ

مرسي عالي.