متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • نـِقآبـ ـی بـرای تـَمام ِ دلــ ـتنگـی هـآیم ...

 • وقتی دلـ ـت می گیرد  جـلوی آیینه مـی ایستی رُژ ِ لـَب مـیزنی ..کـَ می عـطر .. نـیش خندی میزنـی به خـ ـودت .. بـه دلتـنگـ ـی هایی کـه برآیـشـ ـآن نـقآب میدوزی .. لـِبآس ِ رنگی ات مـیپوشی .. مـوهـــآیت را میبندی .. چـند دانـه ای مـُروآرید به بـُ غـض هـآیت میـآویزی ... در آخـر آنـقدر زیبا مـی شوی  کـه همه شـک میکنند  دلـتنگــ ـترین دُخــتر ِ دُنـیآیی ... پ . ن : …
 • مـَ ن ِ سـَنگ دِل ...

 •   اين روزهآ کسـی به خودش زحمـت نمی دهد .. يک نفــــــر رـآ کشف کند ! زيبايـی هآيش رـآ بيـرون بکشـد .. تلخـی هآيش رـآ صبر کند .. آدمهـآی امروز، دوسـت های کنسـروی می خواهند! يک کنسرو که درش را باز کنند و يک نفر شيــــرين و مهربان از تويــش بپرد بيرون! و هی لبخنـــد بزنـــد و بگــويد: "حـق با تـوست"                         …
 • وَقـتی که دُخ ـترا .. :P

 •   خـــدایی مـن خـودم همین شـکلی مـیشمـ ! :P البته خـُدا رو شـُکر سوکس نداره اتاقـم ، عنکبوت که میبینم گارد میگیرم :))     پ . ن :  تــــــَمامـ ِ  عــَروسـک‌ هــای ِ تــاریخ ..   یـــتیم می مــآندند اگر خــــــدآ ..   دخـــــــــتر را نـِ می آفــــرید ...      +یـــــه سـوآل؟  ؟شــُما هـم  از کـِنــآر ِ مآشین هآی پـار…
 • بـازی خـوراش تـشریف بیارن ! :P

 •     مــتوجـهین چـی میگم دیگه ؟!  :D       + یـه بارم با یکی آشنا شـُدم ازم پـُرسید راستی متولد چـه ماهی هـستی ؟ گـفتم اسـفند . رفت :| O_o گـفتم کـُجا ؟ گـفت مـن لیاقت ِ تـو رو نـَدارم .. بـــهلـه یه همچین آدمایی هـستیم ما اسـفندیا !:P=)) پـرچـم ِ اسفندیا بالاست :-" + بـه بـعضیـا هم بـابد گـفت بد نـ یست گـاهی وقـتا لب بالاییتو با لب پـایینیت آ…
 • از شـِکست ِ عـشقی هـم بدتره لامصب .. :| اصـن یه وضی…

 •   خیلی جالبه مانیتورمو تمیز کردم انگارهمتون رفتید حموم ! =))     + دوستان گـُفتن بلاگ شـاد بزن ! خـواستم بگم بلاگ ِ شـادم نمیاد ! اومـدم دیدم لامصب فقط بلاگ ِ شـادم میاد !:D +نصـف ِ شبی حـشره ی کـصافط معلوم نیس از کـُجا اومـده صاف نشسته رو کیبورد ، مـنم دفتر برنامه ریزیمو برداشتم چـنان کوبیدم رو سرش که نـگو .. حـالا جنازش افتاده بود بین ِ دکـمه ی های کیبورد ،…
 • ... دُخ ـتــــــــــ ـری از جــ نـس ِ اح ــسـ ـاس

 •    مَــ ن زَنـَـم .. زَنـی اَز جـِـنس ِ خـواهَـرَتـــ .. زَنـی اَز جـِـنس ِ مـادَرَتـــ .. زَنـی اَز جـِـنس ِ هَـمـسَـرَتـــ .. هَـــر گـاهـ نِـگـاهـی نـابــِهــِنـگـامـ .. ، اَز سَـر ِهَـوَس بَـر مَــ ن  اَنـداخـتـی .. ؛ نـامـوس ِ خـود را .. ، دَر چَـشـمـانـــِ پَـلـيـدِ رَهـگـُذَرانـــِ اِنـسـانـــ نَـمـا حِـس کـُنـــ ... آنـچـِه تــو را بـهِ خَـشـم وامـيـ…
 • ِایـن واقعاً سـتمـ ِ !!

 • واقـعاً سـتمـ بود چـرا جـُداشون کردن اینا رو :(   پ . ن : تـَمام ِ درد ِ مـَ ن این است .. تــــــــ و با تـمام ِ بدی ـهایت .. بازهـم .. خـوب ِ مـنی ...   + خیلی سریـع ُ پش سرهم با حـرکات ِ تاکنیکی دارمـ به بـخت ِ خودم لگد میزنم منتها داغم حـواسم نیس:| +اگـه خـُدا بـخواد  برادرزاده ی جـدیدم ! تو راهه ! :D نیومـده دوشت دالم کوشولو :-* + آقا حـالا ه…
 • ایـن چـه وضشـه !! همتــــون بازداشتید !!:D

 • آقا این چـه وضشه تو بلاگ صندلی داغ کـولاک ِ سرما راه افتاده از بس که صندلی یـخ ِ : (  چـــــــرا هیشکی نمیاد سـوال بپرسـه ؟؟ اگه تا آخـر ِ امشب  فقط تا آخـر امشب مهلت دارینا گفتـه باشم نیاین سـوال بپرسیدا ....................... ............................................... ........................................................ هیچی دیگه نیومدید سـوال بپرسید …
 • تـــــــــــــــــــولـدت مـــــُبارک Behzad20

 • در صــفحـه ی اول کـِتاب عـُمر ِ تـــــو روی تـن اولین خـط از کـِتاب زندگیت ..                                          "در روزی از روزهـای کـِسل ِ "تـیر ..، در بـَعد از ظهری که اندامـ ِ خواب آلودش را در آغوش داغ "تابستان" به آفتاب سـِپرده بود .. بــی شــک تـــو بـهاری ترین نگـاه "خداوند"…
 • ... دُخ ـتــــــــــ ـری از جــ نـس ِ اح ــسـ ـاس

 •  .. خيــــلی تـُنـد رفت  ... کــودکی هايمـ  .. با آن دوچـــــــــــرخه ی ِ ســـبز ِ قراضه اش  .. کــاش هميــــشه پنـــــچر می ماند ...         پ .ن : خـدايـــآ حـِســش نيست ... خـودت جــريـانـو مــی دونــی ديـگه ؟ آميــــن !    مامانم یه قطره ی چشمی داره اسمش "دورزامید"هستش ، قربونش برم میخونــدش دور از اُمید =))+ الانم حــِس ِ ته خط بودن ب…