متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


_MiM_
_MiM_
۱۴۰۱/۰۴/۳۱


_MiM_
_MiM_
۱۴۰۱/۰۴/۲۳

_خداوند داده و می‌دهد.
برای همین همه‌اش را کـ نمی‌توانم
با خودم بـ آن دنیا ببرم، می‌توانم؟
+البته کـ می‌توانی مرد،
اگر همه‌اش را ببخشی همه‌اش را برده‌ای.
آنچه را کـ سخت نگه می‌داری،
چون بـ خاک می‌چسبد، نمی‌توانی ببری...


_MiM_
_MiM_
۱۴۰۱/۰۴/۲۳

در گُریختن رستگاری نیست،
بمان و چیزی از خودت بساز کـ نَشکند...


_MiM_
_MiM_
۱۴۰۱/۰۴/۱۷

اشتباه از ما بود کـ خوابِ سرچشمه را در خیالِ پیاله می‌دیدیم...


_MiM_
_MiM_
۱۴۰۱/۰۴/۱۲

بقول آن دوستمان؛
گاهی انگار ضروریست کـ بگندی در خود
تا مبدل بـ شرابی خوش و گیرا بشوی...


_MiM_
_MiM_
۱۴۰۱/۰۴/۱۱

دیگران را ببخش،
حتی وقتی متاسف نیستند.
بگذار حق با آنان باشد،
اگر این چیزیست کـ بـ آن نیازمندند …


_MiM_
_MiM_
۱۴۰۰/۱۱/۰۷

توهمونی هستی کـ حضرت مولانا میگه:
تو بـ جان چه می‌نمایی؟!
تو چنین شکر چرایی؟!


nayrika0098
nayrika0098
۱۴۰۰/۰۴/۲۷

808atanaz :
وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی ...

هر چی میفرستم ک هنوز همین گیسو بگشایی رو گذاشتی
گشا نشد گیسش

nayrika0098
nayrika0098
۱۴۰۰/۰۴/۲۶


nayrika0098
nayrika0098
۱۴۰۰/۰۴/۱۴

اوه مــای گاش
یار جنگی من، شلوار پلنگی من