متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ﻣﻴﮕﻦ ﺗﻮ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺍﺭﺍ ...

ﻳﮑﻲ ﺭﻓﺖ ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰ ﺩﺍﺩ، ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻩ

ﮔﻔﺖ ﻣﻐﺰ ﺯﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﻳﺎﻣﺮﺩ؟

ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻲ ﻣﻴﮑﻨﻪ؟

ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﻐﺰ مرد ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ، ﻣﻐﺰ زن ﺩﻩ

ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ !!!

ﻳﺎﺭﻭ ﺧﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﻣﻐﺰ زن ﺍﻧﻘﺪﺭ ﮔﺮﻭﻧﺘﺮﻩ، ﺍﺯ

ﺑﺎﻫﻮﺷﻲ زنها ﺍﺳﺖ؟

ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻩ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﻱ ﺯﺩ ﻭﮔﻔﺖ : ﻧﺨﻴﺮ، ﺁﺧﻪ ﻣﺎ

ﻫﺮ مردی ﺭﻭ ﻣﻴﺸﮑﻨﻴﻢ ﻳﻪ ﭘﺮﺱ ﺍﺯﺵ ﺩﺭ

ﻣﻴﺎﺩ، ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻩ ﺗﺎ زن ﻭ ﺑﺸﮑﻨﻴﻢ، ﺷﺎﻳﺪ

ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻳﻪ ﭘﺮﺱ ﮐﻮﭼﻴﮏ ﺩﺭﺑﻴﺎﺩ ﺍﺯﺷﻮﻥ ... .

=))))))))))

آقایون موج مکزیکیییییییی

:))))))))))))))))

یکی بیاد وسط قرش بده

:)))))))))).....

كپی وانتشار از نون شب واجبتر واسه آقایون!!!! :)))))پیشاپیش روز مرد قیژ قیژ

 

 , 3300145

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


asmaneabi
ارسال پاسخ
e5238
ارسال پاسخ

parisa7821 :
{5}


e5238
ارسال پاسخ

SAHARAZAD :
{h5}
مبارک باشه . روزتون :)

شهرزاد عزیز
ممنونم دوست خوبم

parisa7821
ارسال پاسخ

e5238 :
پریســــــــــــــــــــــــــــــا :)) =))


AZAD
ارسال پاسخ


مبارک باشه . روزتون

e5238
ارسال پاسخ

parisa7821 :
:-w

پریســــــــــــــــــــــــــــــا )

e5238
ارسال پاسخ
parisa7821
ارسال پاسخ