متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


ای مرد

 
زن اگر شيطنت نكند


اگر براي گريه به اغوشت پناه نياورد


اگر تمام حرفايش را به تو نگوييد


اگر حسادتش را از روي بزرگي عشق نبيني


اگر صدايش و بوي تنش دلت را نلزاند


كه زن نيس ...

 

زن سراسر ناز است و نياز


و تو مرد، تو اسطوري زندگي زني


پس مرد باش نه نامرد

 


نظرات دیوار ها


afsoon63
ارسال پاسخ

لایک.
ممنون.

MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

لایییییک

ASgirl
ارسال پاسخ
tanhashegh
ارسال پاسخ

لایک...

Raha_408
ارسال پاسخ