متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    My Heart Will Go On

  • تعداد نظرات : 1
  • ارسال شده در : ۱۳۹۱/۱۲/۰۸
  • نمايش ها : 213

My Heart Will Go On

 

Every night in my dreams

هر شب در رویا هایم

I see you. I feel you.

می بینمت، احساست می کنم

That is how I know you go on

و به این وسیله می فهمم که هنوز زنده ای

Far across the distance

در آن دور دست

And spaces between us

و فاصله ای که بین ما وجود داره

You have come to show you go on.

اومدی و نشون دادی که هنوز زنده ای

Near, far, wherever you are

نزدیک یا دور، هرجا که هستی

I believe that the heart does go on

مطمئنم که قلبت هنوز (برام) می زنه

Once more you open the door

یک بار دیگه در رو باز کردی

And you’re here in my heart

و تو در قلب من هستی

And my heart will go on and on

و (با وجود تو در قلبم) قلبم به تپیدنش ادامه میده

Love can touch us one time

عشق ما رو دوباره به هم خواهد رسوند

And last for a lifetime

و برای آخرین بار در زندگیم

And never go till we’re one

و از من دور نخواهد شد تا ما یکی بشیم

Love was when I loved you

عشق فقط عشقی بود که من عاشقت بودم

One true time I hold to

و زمانی بدون ریا که من تو را در آغوش گرفتم

In my life we’ll always go on

و در زندگیم ما همیشه با هم خواهیم بود

Near, far, wherever you are

نزدیک یا دور، هرجا که هستی

I believe that the heart does go on

مطمئنم که قلبت هنوز (برام) می زنه

Once more you open the door

یک بار دیگه در رو باز کردی

And you’re here in my heart

و تو در قلب من هستی

And my heart will go on and on

و (با وجود تو در قلبم) قلبم به تپیدنش ادامه میده

There is some love that will not go away

 عشقهایی هستن که هیچ وقت از بین نمی رن

You’re here, there’s nothing I fear,

تو اینجا با من هستی، و من دلیلی برای ترسیدن نمی بینم

And I know that my heart will go on

و می دانم که(با وجود تو) زنده خواهم ماند

We’ll stay forever this way

و ما همیشه اینطور خواهیم بود

You are safe in my heart

تو در قلب من در امانی

And my heart will go on and on

 و قلب من زنده خواهد ماند و میمونه

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


мя_κıпɢ
ارسال پاسخ