متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


בפֿـتـر هـا شیطنت هـاــے פֿـاص פֿوבشاטּ را בارنـב!
بـرچـωـــب هـرزگــے بــر פֿنـבه هـاے آنـاטּ نـزטּ!
بـﮧ ωـــلـامتـــے בפֿتـراטּ شهـرم !!
که פֿـنـבه نیـز بـر آنـاטּ حرام اωــت ...!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


мя_κıпɢ
ارسال پاسخ