متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانبعضی ادمها ناخواسته همیشه متهمند..

به خاطر سکوتشان.. کاری به کسی نداشتنشان..

خلوتشان.. روی پای خود ایستادنشان..

و کمک نخواستنشان.. بی ازار بودنشان..

دوست داشتنشان..

و از همه بدتر اینکه:

زود فراموش میشود خوبیهایشان..!!

نظرات دیوار ها


تیــارا
ارسال پاسخ

دلم خونه خون

مرسی واقعا

Maziar77
ارسال پاسخ

عالی بود

Sana70
ارسال پاسخ

تا بوده همین بوده
لایک

AZAD
ارسال پاسخ

Like me
مرسی