متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


مواظب همدیگه باشیم !

 

 

از یه جایی بــه بعد...............دیگه بزرگ نمیشیم؛ پیر میشیم

 

از یه جایی بــه بعد.............. دیگه خسته نمیشیم؛ می بُرّیم 

 

از یه جایی بــه بعد..............دیگه تکراری نیستیم؛ زیادی هستیم...!!

 

 

 

پس قدر خودمون ، خانواده مون ، دوستانمونو، زندگیمونو و کلأ حضور خوشرنگ مون رو تو صفحهء دفتر وجود بدونیم... محبت تجارت پایاپای نیست٫

چرتکه نیندازیم که من چه کردم وتودرمقابل چه کردی!

بیشمار محبت کنیم....

حتی اگربه هردلیلی کفه ترازوی دیگران سبک تر بود

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ
TutU
ارسال پاسخ