متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود

 

بیخودی حرص زدیم سهممان کم نشود

 

ما خدا را با خود سر دعوا بردیم و قسم ها خوردیم

 

ما به هم بد کردیم، ما به هم بد گفتیم

 

ما حقیقت ها را زیر پا له کردیم و چقدر حظ بردیم، زرنگی کردیم

 

روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم،

 

از شما می پرسم :ما که را گول زدیم؟

 

#دکتر_علی_شریعتی

 

 

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


پریسا
ارسال پاسخ