متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


رفــــــــــیق اینجا کسی فکر کسی نیست

،اگر از گشنگی الان بمـــــــیری برای بردن نعشــــــــت کسی نیست

،رفیق اینجا همه با هم غریــــــــبن

،اگر چه ظاهرا باهم رفیقن

،ته دل دشـــــــمنن یا نا رفیقن

،رفیق اینجا همه حرفا دروغـــــــــــــه

،رفاقت بر سر شیپور بــــــــــوق

ه،مواظـــــــــب باش رفیق

،هنوز بازار نامـــــــــــــــردا شلوغه

.سلامتی خودت که ته نامـــــــــــــردی هستی رفیق

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


0000_sara
ارسال پاسخ
pariiSsa
ارسال پاسخ
mmiillaadd
ارسال پاسخ

به چی اعتقاد داری
........bahram........