متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    "یاد بگیریم"

  • تعداد نظرات : 2
  • ارسال شده در : ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
  • نمايش ها : 110

----

"یاد بگیریم"

مهمترین سایزی ڪه باید آدم بدونه سایز "دهنشه".

قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست "توهین" است.

هر ڪار یا حرفی که در آخرش بگیم "شوخی ڪردم"، شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است.

بازی ڪردن با احساسات مردم، زرنگی نیست، "هرزگی" است.

خراب ڪردن یڪ نفر توی جمع جوڪ نیست، "ڪمبود" است.

به راهی ڪه اڪثر مردم می روند بیشتر شڪ ڪن، اغلب مردم فقط تقلید می ڪنند. 

انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است. 

ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ڪﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧڪﻨﻴﻢ.

ﻫﺮﮐسی ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﻪ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﯿﺴﺖ

ﻫر ڪسی ﺧﻮﺵ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺱ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﺮڪسی ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﺮڪسی آﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿڪﻨﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

هرڪسی ﺯﯾﺎﺩ ڪﺎﺭﻣﯿڪﻨﻪ ﺣﻤﺎﻝ ﻧﯿﺴﺖ.

هرڪسی ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﺮڪسی ﺁﺩﻣﻪ , ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ.

ڪسی ڪﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿڪﺸﻪ، ﻣﻌﺘﺎﺩ نیست.

ڪﺴﯽ ڪﻪ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻣﯿڪﻨﻪ، ﺧﺮﺍﺏ ﻧﯿﺴﺖ.

ڪﺴﯽ ڪﻪ ﺑﻨﺰ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ، ﺑﯽ رحم نیست.

ڪسی ڪﻪ ﺩﺭﺱ ﻧﻤﯿﺨﻮﻧﻪ، ﺧِﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ.

ڪﺴﯽ ڪﻪ ﺳڪﻮﺕ ﻣﯿڪﻨﻪ، ﻻﻝ ﻧﯿﺴﺖ.

هر ڪسی مثل شما رفتار ڪرد مثل شما نیست,

پس زود قضاوت نكنيد

شب همگي خوش

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


AZAD
ارسال پاسخ

لایک

pariiSsa
ارسال پاسخ