متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


دیشب خواب داییمو دیدم
طبق معمول رفتم ببینم تعبیرش چیه
نوشته بود

دیدن دایی در خواب:
به زودی پول هنگفتی به دست می آورید!

اولین باریه که خوابم تعبیر شد!

صبحش که بیدار شدم تو جیب شلوار قدیمم
دو تومن پول پیدا کردم!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


AZAD
ارسال پاسخپول هنگفت