متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


کودکی از پدرش پرسید:بابا "مرد" یعنی چه؟
پدر:مرد به کسی میگن که بدون هیچ چشم داشتی،زندگی خودشو وقف راحتی وآسایش و رفاه خانواده اش میکنه…
کودک گفت:

 

 

کاش من هم می تونستم مثل "مادرم" یه مرد بشم!
و اینگونه بود که پدر ضایع شد و بچه رو تا میخورد زد و از آن پس تصمیم گرفت روی جوابهایش بیشتر فکر کند!!!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


asaaal
ارسال پاسخ
(:
ارسال پاسخ
siamak
ارسال پاسخ
kharmagas
ارسال پاسخ

بچه تخس، حقش بود

parisa7821
ارسال پاسخ