متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


Miss_Crazy
Miss_Crazy
۱۳۹۱/۱۰/۰۹

به کافه چی گفتم همان همیشگی . . .

نگاه سنگینش را به چشمانم انداخت و گفت : خفه بابا ، مثه آدم بگو چی می خوری ؟!

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۱۰/۰۸

#هــیـچــکــــس نــفـهــمـید کــــــه #خـــــــداونــــــد# هـــــم

#تـــنــهـــائیـــش را #فـــــــریـــــاد مـــــــیزد :

" قُـــــــــل هـــــــــوَ الـــلــهُ اَحـــــــد "
_____________________
http://www.hamkhone.ir/member/83/blog/view/2354--/
صندلی ســــــــــــــرد

yasin1365
yasin1365
۱۳۹۱/۱۰/۰۱

" هيچ گاه " به خاطر " هيچ كس " دست از " ارزشهايت " نكش؛

چون ...

زماني كه آن فرد از تو دست بكشد؛ تو مي ماني و يك " منِ " بي ارزش ...

+5

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۰۹/۱۷

ﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﯾﻪ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﯿﻨﯽ
ﺑﺨﺮﻡ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﺑﺮﯾﻨﻢ ﺗﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺮﻭﺭﺵ!!!

Tesla
Tesla
۱۳۹۱/۰۹/۱۷

یادمان باشد زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست.
زنگ بعد حساب داریم...

+5*4

jasmine67
jasmine67
۱۳۹۱/۰۸/۱۳

گاهي بايدبيرحم بود

نه بادوست

نه بادشمن

که باخودت!!

وچه بزرگت ميکند

آن سيلي که خودت ميخواباني برصورتت!!
+5

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۰۸/۱۳

شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان کیهانی خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد . حکیم ارد بزرگ

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۰۸/۱۳

شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان کیهانی خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد . حکیم ارد بزرگ

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۰۸/۱۳

شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان کیهانی خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد . حکیم ارد بزرگ

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۰۸/۱۳

شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان کیهانی خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد . حکیم ارد بزرگ