متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ


امـــــا اســـمشــــو وقتــــی میشنــــوی داغ دلتـــــ تـــــازه میشــــه...


مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ


امــــا تــــا بهـــش فکــــر میکنـــی اشـــک تـــوی چشمـــات جمــع میشــــه...


مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ


امـــا در تنهــــایی همـــش بــــاهـــاش حـــرفـــ میـــزنـــی...


مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ


ولـــی بعضی اوقـــات دستتــــ میـــره


رو شمـــارش کــه زنگــــ بـــزنـــی...نـــزنـــی...بـــزنـــی...نـــزنـــی...!


مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ


امـــا دلتـــــ میخــــواد بـــازم بهـــش فکــــر کنــــی...


مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ


امــــا دلتـــــ واســـه صـــداش و خنــــده هــــاش حتی دعــواهــاتـــون


لـکــــ زده...


مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ


امـــا شبـــا تــــا صبـــح خوابـتــــ نمیبـــــره...


بــــاخودتــــ میـــگی یــنــی داره چیکــــارمیکـــنه؟...


مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ


امـــا میـــدونـــی چقـــدرررر مهمـــه!!!


میـــدونـــی خیــلــی دوســش داری پـــس نگـــو مهـــم نیستـــ!


بگــــو مهمــــه امــــا نیستـــــ...

 

j3scqk939w7x0pkl5gzd.jpg

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Sogaand
ارسال پاسخ

میـــدونـــی خیــلــی دوســش داری پـــس نگـــو مهـــم نیستـــ!

بگــــو مهمــــه امــــا نیستـــــ...

Negin_wolf
ارسال پاسخ
mhr
ارسال پاسخ

مرسی

mahtab11835
ارسال پاسخ

مرسی

zAfDa
ارسال پاسخ
Raha_408
ارسال پاسخ

نـــه...مهـــــم نيستـــــــ...

hegmatane
ارسال پاسخ

اما ...