متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


اس ام اس

مَغرور یآخُود شیفتِه نیستَم وَلی... تُو زِندِگیم یآد گِرِفتَم کِ

مِنَت آحَدیو نَکِشَم.... جَواب خُداحآفَظ تُو لُغَت مَن

جَوابــــــش فَــ ــقَط ی کَلَمَس........

یِسَلآمَـــــت . . .

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


arash2088
ارسال پاسخ
Negin_wolf
ارسال پاسخ

damet garm baba

Amirtaha
ارسال پاسخ
Sogaand
ارسال پاسخ
Fereshte
ارسال پاسخ

لایک


danger
ارسال پاسخ

نه بابا