متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%
نیازی به

انــتـقــ ــام نیــســت ...

فـقـطـــ مــنتــظـر بــمـان ...

آن کـه آزارت داده اســت ،

سـرانــجـام بـه خــود آســیب مــی زنـد

و اگــر بــخـت مــدد کــند ،

خــداونـد اجــازه میــدهــد تــمـاشــاگــرش بـاشــی ...
Favimll.JPG
%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%
گآهے شآیـב لآزمـ بـآشـב ،


از یــآב ببـــریـمـ


یـــاב آنهـــایـے رآ ڪـہ …


بـآ نبـــوבنشآטּ


بـوבنمـآن رآ ،


بــہ بـآزے گـرفـتنـב ………

Love7

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Sogaand
ارسال پاسخ

ممنون

maryam1352
ارسال پاسخ

لایک

zAfDa
ارسال پاسخ
qwer
ارسال پاسخ


mer30