متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


امروز 6 ژوئیه ، روز جهانیِ بوسه هست ♥


عزیزانتان را با بهانه و بی بهانه ببوسید ... 


مرا ببوس ...

جوری که شکوه بکرِ ابرهای کوهستان را توی دستانم لمس کنم ...

چشمانم را ببندم ، گم شوم ... و خودم را در سکوتِ کویر ، میانِ گرمایِ آغوشِ تو پیدا کنم ...

مرا ببوس ...

آنقدر عمیق ، که تمامِ جانم مست شود ،

اشک شوق از چشمانم بریزد ،

و گونه هایم از شدت عشق تو ، تب کند ... !

مرا جوری ببوس ؛

که زمان ، میانِ التهابِ لب هایت متوقف شود ،

و من ... تا ابدِ همین ثانیه ، متعلق به تو باشم ...

می خواهم در انقلابِ بوسه ات ، منهدم شوم ،

پیکرِ بی جانم را میانِ امنیتِ بازوانت رها کنم ،

تو مالکِ تمامِ جانم باشی ،

و من ... سهمِ مطلقِ لب های تو ...

من برایِ حل شدن در تو آماده ام ...

مرا میانِ استحکامِ بازوانت بپیچ ،

و بدونِ هیچ مراعات و بهانه ای ؛

به اندازه ی تمامِ ثانیه های نبودنت ؛

ببوس ... !

 

{h}

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


محمد
ارسال پاسخ

کجایی ای اسکناس که ببوسمت ......ممنون از شما