متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • ....................

  • بعد از مرگ بیت الله عباسپور و هادی نوروزی بابام زنگ زد با دلهره پرسید داری چکار میکنی؟ گفتم دارم قلیون میکشم گفت : آفرين خیالم راحت شد سمت ورزش نمیری آ ...
  • سلطان غم

  • به مامانم ميگم اگه من بميرم چکار ميکنی ؟  . .   . .  ميگه يه مراسمی برات بگيرم چشم عمّه هات در بياد
  • خواب

  • دیشب خواب دیدم شوهرم رفت زیر تریلی هجده چرخ با داد از خواب پریدم تا نیم ساعت میلرزیدم گوشیمو ور داشتم بهش زنگ زدم دیدم شارژم صفره خودمو به در و دیوار میکوبیدم یهو یادم اومد من ازدواج نکردم بعد که آروم شدم یادم اومد پسرم
  • تبریک

  • برددلوارمردان والیبال ایران رابه تمام همخونه ای های عزیز تبریک عرض میکنم
  • ............

  • گاهـــــے حـرفـــــ هـا وزن ندارنـــــد✘ ریتـــــم نـدارنـد