متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


عنوان گویای همه چیز است من ارائه‌ای در مورد چرخه‌های میلانکوویچ ارائه می‌کنم، و می‌خواهم تفاوت فاصله تا خورشید (کیلومتر) را در اپیلیون و حضیض هنگامی که مدار زمین در حداکثر و حداقل خروج از مرکز است، بیان کنم. اعدادی که من پیدا کردم این است که حداکثر گریز از مرکز مدار زمین 0.0679 و حداقل آن 0.000055 است.
من ریاضیات بیضی ها را دوست دارم، زیرا قسمت های کافی برای جالب نگه داشتن آن وجود دارد، اما فوق العاده پیچیده هم نیست. پاسخ به سوال شما همانطور که شما آن را بیان کردید، به طرز قابل توجهی ساده است. من حروفی را که نشان دهنده فواصل هستند برای خواندن راحت تر پررنگ کرده ام.تصویر
تصویر
خروج از مرکز یا e=c/a، که a نیمه محور اصلی و c فاصله بین نقطه کانونی (محل خورشید) و مرکز بیضی است. ea فاصله بین نقطه مرکزی و نقطه کانونی است.
بنابراین، پاسخ به سوال شما به سادگی یک ea مثبت و یک ea منهای است. برای زمین و خورشید، نیم محور اصلی یا a، 149،600،000 کیلومتر است، سپس به سادگی ea را به هر دو اضافه و کم کنید.
وقتی e=.0679، ea=10.15 میلیون کیلومتر است. بنابراین 149,600,000±10,150,000. 159,750,000 و 139,450,000 کیلومتر در دورترین و نزدیکترین فاصله.
وقتی e=.000055، ea=.008millionkm، پس 149680000 و حداکثر 149520000 دایره ای است.
من مطمئن نیستم که در بالا، خروج از مرکز 0.0679 از کجا آمده است، شاید منظور او 0.0167 بوده است. همچنین مدار زمین آنچنان که نمودار نشان می دهد به خورشید نزدیک نمی شود. مدار نزدیک به دایره است، با خروج از مرکز 0.01671123، که به این معنی است که a و b (که در بالا نشان داده نمی شود) مقادیر بسیار نزدیک به یکدیگر هستند. نقاط کانونی را می توان F1=(ae,0)F1=(−ae,0) و F2=(ae,0)F2=(ae,0)و خروج از مرکز e=1(b2/a2)e=1−(b2/a2)داده شود. از فیثاغورث برای فهمیدن بقیه موارد استفاده کنید.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها