متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

ما با دلمان هنوز مشکل داریم

صد سنگ بزرگ در مقابل داریم

معشوق خودش می بُرد و می دوزد

انگار نه انگار که ما دل داریم !

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


adidas
ارسال پاسخ

Omid1400 :
البته با عرض معذرت از جناب حافظ...
فکر می کنم اگر به جای "جان" در مصرع دوم "دل" قرار بگیره ساختار زیباتر و امیدبخش تری پدید میاد!

شاید چون تو بیت بعدی از کلمه دل استفاده شده

Omid1400
ارسال پاسخ

adidas :
راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

البته با عرض معذرت از جناب حافظ...
فکر می کنم اگر به جای "جان" در مصرع دوم "دل" قرار بگیره ساختار زیباتر و امیدبخش تری پدید میاد!

adidas
ارسال پاسخ

راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

Omid1400
ارسال پاسخ

adidas :
عاشقی را چه نیاز است به توجیه و دلیل
که تو ای عشق همان پرسش بی زیرایی

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب
کز هر زبان که می شنوم نامکرر است

adidas
ارسال پاسخ

عاشقی را چه نیاز است به توجیه و دلیل
که تو ای عشق همان پرسش بی زیرایی