متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


خزان به لطف تو چشم و چراغ تقویم است
  که دیدن تو در این فصل اتفاق افتاد
(حسین منزوی)

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Omid1400
ارسال پاسخ

adidas :
آرام شده‌ام

مثل درختی در پاییز

وقتی تمام برگ‌هایش را

باد برده باشد

برگ زردی با سماجت شاخه را چسبیده بود
دست های خویش و دامان توام آمد به یاد

arezoo1200
ارسال پاسخ

لایک

adidas
ارسال پاسخ

آرام شده‌ام

مثل درختی در پاییز

وقتی تمام برگ‌هایش را

باد برده باشد

Ssahar
ارسال پاسخ

مرسی‌