متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


رسیدگی کنید 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Fereshteh
ارسال پاسخ

Ehsan2697 :
داداش نجاتم دادی با روحیه دادنت


SA00
ارسال پاسخ

نگران نباشین من هم در این حد هستم.

Ehsan2697
ارسال پاسخ

korosh_ts :
:mainim
ناراضی ترین مشتریان شما، بزرگترین منبع یادگیری هستند.
بیل گیتس

داداش نجاتم دادی با روحیه دادنت

korosh_ts
ارسال پاسخ


ناراضی ترین مشتریان شما، بزرگترین منبع یادگیری هستند.
بیل گیتس