♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥
در مدتی که در این دنیا هستید
به معنای واقعی کلمه زندگی کنید
هر چیزی را تجربه کنید
مراقب خودتان و دوستان‌تان باشید
خوش بگذرانید، دیوانگی کنید،عجیب باشید
بیرون از خانه بروید، تلاش کنید و شکست بخورید
چون به هر حال این اتفاق می‌افتد
پس بهتر است حتی از شکست هم لذت ببرید
موقعیت یادگیری از شکست‌هایتان را از دست ندهید
دلیل مسئله را پیدا کنید و از بین ببریدش
سعی نکنید کامل باشید
اصلا، اصلا
فقط سعی کنید یک نمونه عالی باشید از انسانیت
يک انسانِ خوشبخت