متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • یه وقتایی..

 • یه وقتایی… حتی حوصله ی خودتم نداری چه برسه به دیگران! یه وقتایی… هیشکی حوصله ی خودشم نداره، چه برسه به تو! یه وقتایی… همه ازت انتظار دارن که درکشون کنی، اما کَسی تو رو درک نمیکنه! یه وقتایی… از همه انتظار داری که درکت کنن، اما تو کَسی رو درک نمیکنی! یه وقتایی… یکی از تو خوشش میاد اما تو نه! یه وقتایی… هم، تو از یکی خوشِت میاد اما اون نه! یه وقت…
 • سخت است ..

 •   سخت است بخندی و دلت غم زده باشد هر گوشه ای از پیرهنت نم زده باشد سخت است به اجبار به جمعی بنشینی وقتی دلت از عالم و آدم زده باشد احوال من ای دوست چنین است که انگار یک صاعقه بر جنگل خرم زده باشد دور از تو شبیه م به یتیمی که به رویش در جمع کسی سیلی محکم زده باشد دور از ادب است اینکه بخندد لبت اما دیوار دلت مشکی و ماتم زده باشد با این همه تا خرده نگیرند عزیزان میخندم و هرچند دلم غم ز…
 • قانون انتظار

 • قانون انتظار میگه منتظر هر چی باشی وارد زندگیت میشه پس دائم با خودت تکرار کن من منتظر عالی ترین اتفاق ها هستم البته تلاشم کنید ها    
 • فقط خداست..

 •   چقدر زیبا گفتــــــ فقط خـــــــداســــــت ڪه میشود با دهان بسته صدایش ڪرد میشود با پای شڪسته هم به سراغش رفتــــ تنها خریداریست ڪه اجناس شكسته را بهتر برمیدارد تنها ڪسی است كه وقتی همه رفتند می ماند وقتی همه پشت ڪردند آغوش میگشاید . وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود و تنها سلطانیست ڪه دلش با بخشیدن آرام می گیرد، نه با تنبیه ڪردن او را یاد ڪنیم تا ما را یاد ڪند …
 • بی لیاقت ها...

 • روزگار صحنه ی عجیبی است زیبا باشی به کور میرسی خوش صدا باشی به کر میرسی عاشق باشی به سنگ میرسی اکثر اوقات بهترین ها،گیر بی لیاقت ها میفتن  
 • تحمل نکن ..

 • هركاري كه مي كنيد آنرا بطور كامل انجام دهيد. فرض كنيد پياده روي را دوست داريد، ولي ناگهان حس مي كنيد كه ديگر كشش و ميلي به آن نداريد. بلافاصله بنشينيد. حتي يك قدم هم عليه خواست قبليتان برنداريد. هيچ چيز را به خود تحميل نكنيد اگر دلتان مي خواهد حرف بزنيد اگر دوست داريد ساكت باشيد فقط حس تان را دنبال كنيد. به هيچ وجه حتي يك لحظه چيزي را به خودتان تحميل نكنيد؛ زيرا وقتي چيزي را تحميل كنيد، به …
 • یکی بود..

 •   یکے داشت ویکے نداشت اون یکے داشت تو بودے واونے که تو رو نداشت من یکے خواست ویکے نخواست اونی که خواست تو بودے واونے که بے تو بودن را نخواست من یکے آورد ویکے میاورد اونے که اورد تو بودے و اونے که جز تو به هیچ کس ایمان نیورد من یکے موند و یکے نموند اونے که موند تو بودے و اونے که بدون تو نمیتونست بمونه من یکے رفت و یکے نرفت اونے که رفت تو بودے و اونے که به خاطر تو تو قلب هیچ کسے نرفت م…
 • لطیف باش..

 • هيچ چيز در اين جهان چون آب، نرم و انعطاف پذير نيست با اين حال براي حل كردن آنچه سخت است، چيز ديگري ياراي مقابله با آب را ندارد نرمي بر سختي غلبه مي كند و لطافت بر خشونت همه اين را مي دانند ولي كمتر كسي به آن عمل مي كند. انسان، نرم و لطيف زاده مي شود و به هنگام مرگ خشك و سخت مي شود گياهان هنگامي كه سر از خاك بيرون مي آورند نرم و انعطاف پذيرند و به هنگام مرگ خشك و شكننده پس هر كه سخت و خشك است، …
 • همیشه ..

 •   همیشه پر از مهربانی بمان حتی اگر هیچ کس قدر مهربانیت را نداند این ذات توست که مهربان باشی تو خدایی داری که به جای همه برایت جبران می کند
 • مراقب باش..

 •   وقتی سوار تاب زندگی شدی مراقب باش دست روزگار هلت ميدهد ولي قرار نيست تو بيفتي اگر بي تاب نباشي و خودت را به آسمان گره زده باشي اوج مي گيري به همين سادگي